Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Värmland har fått ett nytt naturreservat

Bollåsens naturreservat ligger i Hagfors kommun och är länets 222 naturreservat.

Bollåsens naturreservat ligger en knapp mil söder om Råda i Hagfors kommun.

Reservatet består främst av ljus och öppen sandtallskog med en ålder av 150-200 år med inslag av enstaka ännu äldre tallar.

Hela området är beläget på isälvsavlagringar som formats av Klarälvens erosion under flera tusen år. Den ljusöppna skogen på de sandiga markerna är en lämplig miljö för arter knutna till gammal tall och sandtallskogar.

I området har flera rödlistade marksvampar som är beroende av lång trädkontinuitet och tunna marktäcken påträffats.

Bollåsens naturreservat är länets 222:a naturreservat.

Värmlands naturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss