Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ökad kunskap hindrar spridningen av invasiva arter

För att hindra spridningen av invasiva arter behöver fler få kunskap om arterna och förstå hur de sprids. Nu startar den årliga informationsinsatsen där Länsstyrelsen Värmland är en av många aktörer som deltar för att sprida kunskap om invasiva arter.

Invasiva arter sprids av människor. Det sker oftast omedvetet när en person ägnar sig åt sin fritidssysselsättning som trädgårdsarbete, fiske eller båtliv.

För att hindra spridningen behöver fler människor få kunskap om vilka arter som är invasiva och förstå hur de sprids. Kunskapen har ökat, men den är klart mindre i de yngre åldersgrupperna, det visar en undersökning om vuxna svenskars kunskap och beteende kring invasiva arter från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Undersökningen visar att yngre i åldern 18 – 29 år har sämre kunskap på området. 26–29-åringarna känner i lägre utsträckning till att invasiva arter finns. Åldersgruppen 18–25 år vet att de finns, men inte vad problemet med dessa arter är (41 procent jämfört med genomsnittet 77 procent). Det är också färre av de mellan 18–29 år som kan ange någon invasiv främmande art. Bäst kunskap om både arter och hur man undviker att sprida dem har personer som är över 61 år.

Årliga informationsinsatser

För femte året i rad driver Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten en informationssatsning, i samarbete med länsstyrelser, kommuner och organisationer. I år är det rekord, över 100 organisationer och myndigheter deltar.

Informationssatsningen pågår från maj till augusti som är högsäsong för invasiva arter. Årets tema är att uppmärksamma situationer där man riskerar att sprida invasiva främmande arter och att visa vad som är rätt och fel.

- Det känns angeläget att även i år haka på de insatser som görs för att kommunicera om invasiva arter. En stor del av spridningsrisken sker på grund av okunskap. Därför känns det viktigt att vara med och bidra till att det ska bli lättare att göra rätt, säger Julie Witwicki Carlsson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Värmland.

Identifiera och rapportera

Allmänhetens rapporter är viktiga för att kunna följa de invasiva arternas förekomst och utbredning samt för att kunna förebygga fortsatt spridning. Har du upptäckt en art som du vill få identifierad? Besök gärna SLU:s artdatabank för Invasiva arter, där du kan ta reda på om arten du upptäckt är klassad som invasiv och rapportera fynd.

Rapportera artfakta, invasiva arter (Sveriges lantbruksuniversitet) Länk till annan webbplats.

Invasiva främmande arter | Länsstyrelsen Värmland Länk till annan webbplats.

Undersökning om allmänhetens kunskaper om invasiva främmande arter (Naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Informera allmänheten (Naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Har du frågor om invasiva arter, skicka gärna ett mejl till vår gemensamma e-post, så hjälper vi dig att få kontakt med rätt person för ditt ärende:

invasiva.frammande.arter.varmland@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss