Aktuella vädervarningar i Värmlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sverige och Finland tillsammans i stort EU-projekt om naturvård

Life2Taiga är ett EU-projekt med naturvårdsbränning som huvudsaklig naturvårdsåtgärd.

Nu inleds arbetet med Life2Taiga! Ett EU-projekt med naturvårdsbränning som huvudsaklig naturvårdsåtgärd och som kommer att pågå fram till år 2028. Projektet är ett svensk-finskt samarbete där Länsstyrelsen Värmland ingår tillsammans med 16 andra länsstyrelser, Naturvårdsverket och finska Metsähallitus. Den 25-27 april samlas alla samarbetsparter för första gången.

- I våra skogar finns flera arter som är helt beroende av att skogen brinner med jämna mellanrum. Men vi vill inte ha oönskade vilda skogsbränder. För att hjälpa de arter som behöver brand för att överleva använder vi naturvårdsbränning som skötselmetod. Då låter vi en utvald skog brinna lagom intensivt under kontrollerade former på en plats där det gör störst nytta för naturvärdena. Naturvårdsbränning är också den huvudsakliga naturvårdsåtgärd som vi använder i EU-projektet Life2Taiga”, säger Julia Carlsson, nationell projektledare för Life2Taiga.

Det här är Life2Taiga

Syfte med Life2Taiga är att återskapa och restaurera en del av den naturtyp som kallas västlig taiga till hur den såg ut för över 100 år sedan. Projektet sträcker sig från oktober 2022 till december 2028. Det koordineras av Länsstyrelsen i Västmanlands län och finansieras av EU:s LIFE-program. Den totala budgeten är på 23, 5 miljoner euro. 67% av medlen kommer från EU.

Deltagande parter är Metsähallitus i Finland, Naturvårdsverket och länsstyrelser i 17 län i Sverige. Under projekttiden kommer det att ske naturbränning på flera områden i Värmland, på en total yta av cirka 250 hektar.

- Naturvårdsbränning är en effektiv och viktig metod för att vårda och skapa naturvärden i våra skyddade områden. I Värmland planerar vi att naturvårdsbränna i totalt nio områden i Filipstads, Hagfors och Torsbys kommuner. Det går inte att säga exakt när bränningen kommer att ske eftersom väder, upptorkning och vindar styr arbetet. När det inträffar kommer vi att gå ut med information till allmänheten, säger Per Gustafsson, regional projektledare, Länsstyrelsen Värmland.

Åtgärder och aktiviteter inom projektet Life2Taiga

I Sverige och Finland kommer det att genomföras sammanlagt 215 naturvårdsbränningar på drygt 3 400 hektar. På ytterligare cirka 2 800 hektar ska brandefterliknande åtgärder genomföras, i skogar där det finns svårigheter med att utföra bränning. Skogarna ligger i 165 Natura 2000-områden i Sverige och Finland. Åtgärderna kommer att skapa livsmiljöer för minst 40 arter som är beroende av brand för att överleva. De kommer även att gynna många andra arter som behöver döda träd i olika stadier av nedbrytning.

Projektet kommer även att utbyta kunskap och erfarenheter med räddningstjänster, skogsbolag, entreprenörer, myndigheter och andra länder i Norden och Baltikum. Det handlar om brandens beteende i skogen och hur vi kan utveckla metoder för att bättre bekämpa vildbränder och förebygga/hantera rökspridning. Det kommer att byggas informationsstigar och små utomhusmuseer i och kring platser där bränningar genomförts.

Den 25-27 april samlas projektdeltagarna i Uppsala för samtal och erfarenhetsutbyte om naturvårdsbränning. Deltagarna kommer bland annat att besöka naturreservatet Billudden för att studera ett bränningsområde.

Så går en naturvårdsbränning till

Planering av en naturvårdsbränning startar flera månader innan själva bränningsarbetet utförs. Platsen är noga utvald och studerad för att effekterna i landskapet ska bli så goda som möjligt. En naturvårdsbränning genomförs på en dag då vindar, mark- och luftfuktighet är lämpliga. Det kan inte vara för fuktigt men inte heller för torrt. Det gör det också svårt att långt i förväg säga vilken dag det sker.

Vatten och släckningsutrustning finns på plats under hela bränningsarbetet. Ett tiotal personer arbetar med och bevakar bränningen så att den inte smiter utanför avgränsningarna. Elden tänds i långsmala remsor inom de säkrade gränserna. En remsa får brinna ut innan nästa tänds. På så vis regleras eldens hastighet och styrka. Efter bränningen är området svart och sotigt under en period. Redan året därpå brukar dock grönskan vara tillbaka.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss