Aktuella vädervarningar i Värmlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så här prioriteras skötseln av Värmlands naturreservat

Länsstyrelsens anslag för skötsel av skyddad natur har minskat till 2023. Nu står det klart vilka åtgärder inom skötsel av natur och friluftsliv i Värmland som kommer att prioriteras och vilka som sätts på paus.

När det gäller skötseln av naturreservaten under 2023 kommer Länsstyrelsen Värmland fortsatt prioritera den löpande skötseln av befintliga vandringsleder och friluftsanordningar samt skötseln av befintliga slåtter och betesmarker. Däremot pausas pågående utvecklingsarbeten för friluftslivet samt restaurering av vissa naturtyper.

Restaurering av skärgårdsmiljöer och odlingslandskap pausas

Samtliga pågående restaureringar av odlingslandskap, lövskogar och skärgårdsmiljöer i de skyddade områdena kommer att pausas. Däremot kommer satsningar på restaurering av våtmarker samt naturvårdsbränning i skogsmark att kunna fortsätta.

Löpande tillsyn, underhåll och röjning av rastplatser med vindskydd, bänkbord och grillplatser kommer att dras ned. Även försörjningen med ved till eldstäder i reservaten kommer att tas bort på många platser. Förändringen innebär att besökare behöver ta med egen ved eller kol om hen planerar att elda eller grilla. Observera att det är förbjudet att plocka såväl döda som levande grenar eller kvistar i naturreservaten till eldstäderna. Viktigt är också att alla som besöker reservaten hjälper till att ta med sitt skräp hem.

Utbudet av vandringsleder och rastplatser kan påverkas

Om den nya anslagsnivån står fast även kommande år, behöver antalet vandringsleder och rastplatser som Länsstyrelsen sköter minskas. Målsättningen är dock att Länsstyrelsen även fortsättningsvis ska kunna erbjuda ett utbud av vandringsleder och rastplatser i ett antal naturreservat runt om i länet, om än i mindre omfattning än tidigare.

Arbetet med att markera och underhålla gränser runt naturreservaten kommer att pausas, med följd att det blir svårare för markgrannar, skogsbrukare och besökare att veta om man befinner sig i ett naturreservat eller inte. Även arbetet med att begränsa utbredningen av invasiva arter i naturreservaten kommer i stort sett upphöra.

Förändringen påverkar även antalet entreprenörer och leverantörer som anlitas av Länsstyrelsen för olika naturvårdsuppdrag.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss