Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillståndsansökan, Grus & Makadam i Värmland AB, Torsby kommun

Grus & Makadam i Värmland AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken till täkt av berg och återvinningsverksamhet på fastigheterna Västanå 1:53, 1:54 och 1:3 i Torsby kommun. I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning.

Handlingarna finns tillgängliga på Miljö- och byggkontoret (Nya Torget 8, Torsby) i Torsby kommun.

För att yttra dig

Den som vill yttra sig över ansökan eller miljökonsekvensbeskrivningen kan göra detta senast den 12 april 2023 till:

Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

eller orebro@lansstyrelsen.se

Ärendets diarienummer 10409-2022, bör anges.

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken.

Kontakt