Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Älgjakten är avslutad och inrapporterad

Älgjakten är avslutad i Värmland. Den årliga inventeringen som genomförs under jakten visar en fortsatt minskning av älgstammen. Antalet älgar som fällts i samband med den gånga jakten är 3 801 vilket motsvarar cirka 87 procent av det planerade jaktuttaget, enligt rapporteringssystemet Älgdata.

Jakten pågick på de flesta håll i länet mellan den 8 oktober 2022 till och med den 31 januari 2023. Det planerade jaktuttaget inför den gångna älgjakten var 4358 älgar i Värmland. Under jakten var det enbart fyra av länets nio älgförvaltningsområden som nådde målsättningen för den planerade avskjutningen.

– Vi har fått rapporter om att det har varit svårt att nå målen för den planerade avskjutningen av älg i vissa områden. Detsamma gäller antalet kalv, vilket sannolikt beror på att det har funnits ovanligt lite kalv. Återväxten i form av antal kalvar per hondjur visar på historiskt låga siffror för Värmland, säger Magnus Nystrand, vilthandläggare vid Länsstyrelsen Värmland.

Under jakten ska älgar som fälls rapporteras in kontinuerligt och det sker bland annat via Länsstyrelsernas gemensamma rapporteringssystem Älgdata. Inrapporteringen behöver göras inom 14 dagar från att djuret har fällts. Samtliga älgar ska nu vara inrapporterade och avskjutningsstatistiken finns att se i algdata.se.

– Jakten har så vitt vi har kännedom om fungerat väl runt om i länet. Vi kommer nu att med hjälp av inventeringsunderlag och avskjutningssiffror skapa oss en samlad bild av länets älgförvaltning, säger vilthandläggare Magnus Nystrand.

För mer information om älgförvaltning och jaktområden i Värmland:

Älgförvaltning och jaktområden | Länsstyrelsen Värmland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.


Kontakt

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss