Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansök om jordbrukarstöd

Torsdag 9 februari 2023 öppnar årets ansökan om jordbrukarstöd, den så kallade SAM-ansökan. Sista dag att söka stöden är 13 april. 2023 är också starten på en ny femårig programperiod som innebär en del nyheter.

Jordbrukarstöden bidrar bland annat till att skapa förutsättningar för konkurrenskraftig och motståndskraftig jordbrukssektor, till öppna landskap och gynnandet av biologisk mångfald.

Nyheter inför årets ansökan

2023 är starten på en ny programperiod som sträcker sig fem år framåt. Det finns bland annat nya ettåriga ersättningar att söka, däribland ersättning för ekologisk produktion som från och med i år slås ihop från två olika ersättningar till en ettårig ersättning. För mer information om årets nyheter:

Nyheter i jordbrukarstöden 2023 - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Större möjligheter att ändra sin ansökan

Länsstyrelserna och Jordbruksverket kommer från och med 2023 att följa upp hanteringen av den svenska jordbruksmarken med hjälp av satellitbilder. Det finns ett antal grundläggande krav som behöver vara uppfyllda för att få rätt till stöd. Om kontrollerna inte stämmer överens med de uppgifter som lämnats in i ansökan informeras lantbrukaren som då får möjlighet att göra de åtgärder som krävs för att inte få avdrag på stöden.

Sök senast den 13 april

De flesta av jordbrukarstöden söker du som lantbrukare i Jordbruksverkets e-tjänst SAM Internet. Årets ansökningsperiod är från den 9 februari till och med den 13 april. Det går att lämna in ansökan även efter den 13 april, men då minskar stödet med en procent per dag som ansökan är försenad. För mer information om hur du går till väga för att söka jordbrukarstöd:

Jordbrukarstöd | Länsstyrelsen Värmland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakta oss om du har frågor:

Behöver du hjälp med din ansökan eller har du frågor om stöden? Kontakta oss via telefon: 0771–67 00 00 (vardagar 09–12, 13–15), eller skicka e-post till: jordbrukarstod.varmland@lansstyrelsen.se

 

Kontakt

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss