Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Upptäckt av två nya arter

Under 2022 hittades två nya arter som aldrig tidigare påträffats i Värmland: hålträdsklokrypare och smalknäppare!

Det var i samband med en inventering av vedlevande insekter på Prästön i naturreservatet Nötön-Åråsviken i Kristinehamns kommun som de nya arterna hittades. Båda arterna lever till stor del ett undanskymt liv inuti håligheter i gamla ädellövträd.

Hålträdsklokrypare är ett pyttelitet skorpionliknande spindeldjur på bara 2,5 millimeter som lever bland trämjöl och äter bland annat kvalster. Smalknäppare är större, 7-9 millimeter lång, och hör till familjen knäppare och lever oftast i grova ekar och bokar.

Under 2017 genomförde Länsstyrelsen Värmland en restaurering av den gamla betade ekhagen på Prästön, då avverkades en del träd. Resultatet blev mer ljusinsläpp från solen och varmare miljö, vilket gynnar både gamla ekar och de flesta arter som lever på eller i träden, som till exempel hålträdsklokrypare och smalknäppare.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss