Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Värmland får nytt naturreservat

Länsstyrelsen Värmland har beslutat att bilda ett nytt naturreservat, Uggenäs naturreservat i Torsby kommun.

Uggenäs naturreservat har stark naturskogskaraktär och ligger cirka sju kilometer sydväst om Branäs. Det skyddade området är cirka 104 hektar och består av skogsmark, myr och sumpskog.

Området har stor biologisk mångfald och hittills har 18 signalarter och 19 rödlistade arter påträffats, bland annat svamparterna fläckporing och gräddporing.

Uggenäs naturreservat blir Värmlands 221:a naturreservat och bidrar till miljökvalitetsmålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv.

För mer information om Värmlands alla naturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss