Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

130 miljoner till konkurrenskraft, miljö och levande landsbygder i Värmland

landskap

I år förnyas jordbrukspolitiken i Sverige och EU med en ny strategisk plan för jordbrukspolitiken 2023-2027. I den finns mål och stöd och ersättningar att söka. Syftet är att öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk, bidra till levande landsbygder samt underlätta för unga lantbrukare att ta över eller starta lantbruksföretag. Den 3 januari 2023 öppnade några av de nya investeringsstöden för ansökningar.

Den strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2023 – 2027 omfattar totalt 60 miljarder kronor för Sverige. 45 miljarder är från EU och cirka 15 miljarder är svensk finansiering.

Satsning på unga lantbrukare

Startstödet till unga heltidsföretagare höjs från 250 000 till 300 000 kronor. Syftet är att underlätta generationsväxlingar och för unga att starta lantbruk. Tillsvidare går det att söka stödet löpande under året.  Dessutom kan unga lantbrukare få en högre stödandel för investeringar inom stödet för ökad konkurrenskraft.

Sök startstöd

Satsning på vattenvård och miljö

Det finns tre olika stöd inom vattenvårdsåtgärden för att göra åtgärder som förbättrar vattenkvaliteten, minskar näringsförluster och ökar den biologiska mångfalden. Alla tre stöden går att söka från och med den 3 januari.

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder

  • Våtmarker och dammar – biologisk mångfald
  • Våtmarker och dammar – näringsrening
  • Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder – övriga vattenvårdsåtgärder

Utöver detta har vi investeringsstöd för bevattningsdammar och kalkfilterdiken. Stödet för bevattningsdammar går att söka löpande och när det gäller kalkfilterdiken planerar vi att hålla en utlysning under 2024.

Satsning på konkurrenskraft

För att stärka konkurrenskraften finns bland annat investeringsstöd för nya stallar, energiskog, växthus, odlingstunnlar och ny teknik. Syftet är också att diversifiera jordbruks- och trädgårdsföretag eller med andra verksamheter som exempelvis turism, upplevelser, omvårdnad, entreprenad och liknande.

Stöden för ökad konkurrenskraft och diversifiering hanteras genom ansökningsomgångar, vilket innebär att ansökan måste skickas in under bestämda ansökningsperioder.

Investeringsstöden inom Ökad konkurrenskraft

Investeringsstöden inom Diversifiering till annat än jordbruk

Information om nya stöden

All information om de nya stöden kommer vi att lägga ut på webbsidorna om stöden.

Stöd till jordbruk och landsbygd

Vissa gamla stöd går fortfarande att söka

Några investeringsstöd från landsbygdsprogrammet är öppna för ansökningar även under 2023, till exempel stängsel mot rovdjur, förädlingsstödet för att skapa nya jobb och förädlingsstödet för kort livsmedelskedja och lokala marknader.

Stödet för stängsel mot rovdjur hanteras genom avrop och kan sökas så länge det finns pengar kvar i den nationella potten. För att veta om det finns pengar kvar i förädlingsstöden är det viktigt att kontakta oss innan du gör din ansökan.

Stängsel mot rovdjur

Förädlingsstöd för kort livsmedelskedja och lokala marknader

Förädlingsstöd för att skapa nya jobb

Sök stöden via Jordbruksverket

Du söker stöden i Jordbruksverkets e-tjänst som du når via Mina sidor.

Mina sidor på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor om stöden

På varje stöds webbsida finns kontaktpersoner som kan svara på frågor om stödet.

Stöd till jordbruk och landsbygd

Kontakt