Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Pollenprover kan berätta om Juhola finngårds historia

Visar upp ett rör innehållande pollenprover från en slåttermyr.

Länsstyrelsen har tillsammans med arkeolog och gästdoktorand Petter Larsson från Uppsala universitet tagit pollenprover i kulturreservatet Juhola finngård i Torsby kommun. Proverna ska bland annat kunna berätta om hur markerna nyttjats genom historien.

I kulturreservatet Juhola finngård, som Länsstyrelsen förvaltar, vittnar odlingsmarker om de skogsfinska bosättningarna i Värmland långt tillbaka i historien. I reservatet finns karaktäristiska byggnader och särpräglade odlingslandskap med speciell flora.

I november besökte några av Länsstyrelsens medarbetare, tillsammans med gästdoktorand Petter Larsson från Uppsala universitet, reservatet för att genomföra pollenprover. Med hjälp av en så kallad ryssborr plockades lager av sediment upp ur myrar och surdråg i reservatet. (Surdråg är ett litet område med vattenmättad mark i en sänka.) De olika lagren kan berätta om gårdens historia ur paleoekologisk synvinkel och exempelvis ge svar på vad som odlats på åkermarkerna. Ett av proverna visade redan vid provtagningen lager med sot. Kanske är det tidigt svedjebruk vi ser spåren av?

En man borrar i en snöbeklädd myr med en ryssborr, en handdriven borr gjord för att få upp sedimentlager.

Analys i laboratorium ska ge svar

Nu ska proverna analyseras i laboratorium. Genom att artbestämma, räkna och datera pollen och förkolnade växtdelar kan svaren från proverna bli viktiga pusselbitar i Länsstyrelsens fortsatta förvaltning och skötsel av kulturreservat Juhola finngård. Sommaren 2023 väntas provsvaren komma och då kan vi förhoppningsvis berätta mer om hur markerna nyttjats och hur landskapet sett ut under historisk tid.

Besöka reservatet

Själva gården Juhola är privatägd och är inte tillgänglig för allmänheten, men området går att besöka. Byggnaderna på Juhola skyddas som byggnadsminne och hela gården är ett kulturreservat sedan 2001.

Kulturreservatet Juhola finngård

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss