Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dom gällande licensjakt på varg i gränsreviren mot Norge

Förvaltningsrätten i Luleå avslår överklaganden gällande licensjakt på varg i de norska gränsreviren Juvberget, Ulvåa och Kockohonka, men beslutar att jaktområdena ska ändras i enlighet med bilaga 2.

Det var i september som länsstyrelsen fattade beslut om att 18 vargar skulle få fällas inom Värmlands län i de tre gränsreviren mot Norge. Beslutet överklagades och i november upphävde Förvaltningsrätten i Luleå länsstyrelsens beslut. Detta eftersom förvaltningsrätten ansåg att länsstyrelsen inte hade laglig grund att besluta om jakt efter norska vargar, och tillåta jakt på norskt territorium.

Länsstyrelsen valde att överklaga domen till kammarrätten. Kammarrätten har nu kommit fram till att Länsstyrelsens beslut varken innebär licensjakt på varg på norskt territorium, eller att vargarna i ett och samma gränsrevir kan delas upp i norska respektive svenska individer.

Målet gick tillbaka till förvaltningsrätten som har prövat om övriga förutsättningar för licensjakt efter varg är uppfyllda. Detta är nu gjort och förvaltningsrätten i Luleå har i dag meddelat domen.

> Förvaltningsrätten i Luleås dom Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt