Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Omprövning med avseende på gränsdragning av jaktområden.

Länsstyrelsen beslutar att ompröva beslut 218-7033-2022 med avseende på gränsdragningen av jaktområden.

Länsstyrelsen beslutar om en minskning av jaktområdet som berör Flatmossenreviret samt en utökning av jaktområdet som berör Forshagareviret. Länsstyrelsen beslutar med stöd av 59 § jaktförordningen (1987:905) att detta beslut ska gälla utan hinder av att beslutet överklagas.


Bakgrund

Länsstyrelsen fattade beslut om licensjakt efter varg i Värmlands län den 22 september 2022.
Besluten överklagades till förvaltningsrätten där aktuellt beslut ändrades med avseende på fördelning av jaktkvoten. Där förvaltningsrätten ändrade beslutet så att det får fällas sex (6) individer per jaktområde, och inte totalt 18 individer för samtliga tre jaktområden. Domen har 16 december överklagats av Länsstyrelsen.Tills vidare gäller förvaltningsrättens dom, med justeringarna av jaktområdet i och med detta beslut. Prövningen av länsstyrelsens beslut bör inte påverkas av detta beslut.

Kontakt