Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dom upphävd gällande licensjakt på varg i gränsreviren mot Norge

Kammarrätten i Sundsvall har upphävt förvaltningsrättens dom gällande licensjakt på varg i de norska gränsreviren Juvberget, Ulvåa och Kockohonka.

Det var i september som länsstyrelsen fattade beslut om att 18 vargar skulle få fällas inom Värmlands län i de tre gränsreviren mot Norge. Beslutet överklagades och i november upphävde Förvaltningsrätten i Luleå länsstyrelsens beslut. Detta eftersom förvaltningsrätten ansåg att länsstyrelsen inte hade laglig grund att besluta om jakt efter norska vargar, och tillåta jakt på norskt territorium.

Länsstyrelsen valde att överklaga domen till kammarrätten. Kammarrätten har nu kommit fram till att Länsstyrelsens beslut varken innebär licensjakt på varg på norskt territorium, eller att vargarna i ett och samma gränsrevir kan delas upp i norska respektive svenska individer.

Målet går nu tillbaka till förvaltningsrätten som ska pröva om övriga förutsättningar för licensjakt efter varg är uppfyllda.

Kontakt