Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om lodjursjakt 2023 i Värmland

Länsstyrelsen Värmland har fattat beslut om licensjakt på tio lodjur, varav högst fem vuxna honor. Jakten startar den 1 mars och avslutas senast den 31 mars 2023.

Lodjuret är fridlyst och får endast jagas under strikt kontrollerade former. 2023 års licensjakt på lodjur berör två jaktområden. Inom det norra jaktområdet får högst fyra lodjur fällas och inom det södra jaktområdet får högst sex lodjur fällas. Jakten avlyses i vardera jaktområde så snart de tilldelade djuren fällts eller när jakttiden är slut den 31 mars 2023.

Varje år beslutar Länsstyrelsen om, och i så fall hur, många lodjur som får fällas. Länsstyrelsen utgår från förra årets inventeringsresultat, det vill säga hur många lodjur som konstaterats i länet. Beslutet grundas även på den regionala förvaltningsplanen för lo och Sveriges lantbruksuniversitets, SLU:s, bedömning av vad som är lämpligt för en fortsatt gynnsam bevarandestatus.

Beslut om licensjakt på lodjur 2023

Kontakt