Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fördelningen av nyanlända i Värmlands län 2023

Länsstyrelsen Värmland har fattat beslut om fördelningen av mottagandet mellan länets kommuner. Under 2023 kommer 106 nyanlända personer att tas emot i Värmland, det beslutade regeringen i början av december då de så kallade länstalen fastställdes.

Totalt 3 300 nyanlända kommer att omfattas av fördelningen till landets kommuner under 2023. Av det totala antalet ska 106 nyanlända mottas i Värmlands kommuner. Anvisningarna görs med stöd av bosättningslagen, som syftar till en jämnare fördelning av mottagandet mellan kommuner samt att nyanlända män, kvinnor och barn snabbare ska kunna integreras i samhället, skolan och på arbetsmarknaden.

Innan beslutet har Länsstyrelsen Värmland samrått med länets kommuner, som haft möjlighet att skriftligen yttra sig. Vid beredning och beslut av kommuntalen 2023 har länsstyrelsen tagit hänsyn till kommunernas yttranden och Migrationsverkets förslag till fördelning. Länsstyrelsen har också tagit särskild hänsyn till att det även fortsatt behöver finnas en beredskap och kapacitet i hela länet för ett fortsatt mottagande av nyanlända.

Utöver de personer som kommunerna tar emot bedömer Migrationsverket att ungefär 169 personer bosätter sig på egen hand i länet under 2023. Det totala mottagandet i länet beräknas enligt Migrationsverkets prognos uppgå till 275 personer.

Länstalet är inför 2023 mer än halverat jämfört med årets tal som var 246. Minskningen beror bland annat på regeringens beslut om att minska Sveriges mottagande av kvotflyktingar. Värmlands andel utgör 3,2% av det totala prognostiserade mottagandet av nyanlända i Sverige.

Eda kommun är en av kommunerna i Värmland med lång erfarenhet av integrationsarbete som under 2023 får ett lägre mottagande än tidigare.

- Eda kommun har behållit en organisation för mottagande, vilket har resulterat i en god integration på arbetsmarknaden för våra deltagare. Både offentlig som privat sektor i kommunen signalerar rekryteringsbehov och vi har plats för nyanlända i vårt bostadsbestånd. Vi siktar på att fortsätta det goda integrationsarbetet i Eda, säger Angelica Vornanen, tf. sektionschef Integration i Eda kommun.

Kommun

Kommuntal

Arvika

15

Eda

6

Filipstad

0

Forshaga

5

Grums

5

Hagfors

5

Hammarö

10

Karlstad

30

Kil

5

Kristinehamn

5

Munkfors

0

Sunne

5

Storfors

5

Säffle

0

Torsby

5

Årjäng

5

Totalt länet

106

Kontakt