Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ett fall av duvpest konstaterat i Värmland

Ett fall av fågelsjukdomen duvpest har konstaterats i Värmland. Det var under måndagen den 5 december som Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) bekräftade smittan hos en död duva i Karlstad. 

Viruset smittar framförallt andra fågelarter. Om till exempel höns blir smittade kan det leda till den allvarligare smittan newcastlesjukan. Varken duvpest eller newcastlesjuka smittar människor förutom i undantagsfall med tät kontakt och kan då ge ögoninflammation. Länsstyrelsen uppmanar nu alla som har höns eller andra fåglar i Värmland att vara extra uppmärksamma på sjukdomssymtom.

Var uppmärksam och rapportera

Alla som håller höns eller andra fåglar i länet uppmanas att vara extra noga med smittskyddsrutiner, uppmärksamma på sjukdomstecken och att kontakta veterinär om sådana uppstår. Allmänheten kan rapportera in döda eller sjuka vilda fåglar till Statens veterinärmedicinska anstalt på deras webbplats.

Rapportera vilt – Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Om duvpest – Länsstyrelsen Värmland 

Kontakt