Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Välkommen Emma, nytt länsråd!

Idag, måndag 5 december 2022, börjar Emma Spak som länsråd på Länsstyrelsen Värmland.

- Jag gläds åt att Emma nu är på plats så att vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förverkliga visionen om Länsstyrelsen som en samlande kraft för ett hållbart Värmland, säger Georg Andrén.

Emma Spak kommer närmast från en tjänst som chef för sektionen för hälso- och sjukvård på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) där hon haft ett omfattande ansvar för operativ samverkan med Regeringskansliet, myndigheter och företrädare för kommuner och regioner.

I rollen som länsråd kommer Emma att leda det dagliga arbetet på länsstyrelsen och fungera som landshövdingens närmaste medarbetare. Rollen har stort fokus på samverkan med både kommuner, regioner och nationella aktörer.

Länsrådet utses av regeringen efter ett rekryteringsförfarande. Emma Spak har fått ett förordnande som sträcker sig fram till 30 november 2027.

Kontakt