Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Värmland

har skrivit under EU-uppdrag om klimatanpassning

Landshövding Georg Andrén har skrivit under EU:s uppdragsstadga om klimatanpassade regioner och samhällen. Genom att delta får Länsstyrelsen tillgång till nätverk och erfarenhetsutbyte med andra regioner i Europa inom arbetet med klimatanpassning.

Tanken är att EU-uppdraget ska främja utvecklingen av innovativa lösningar och uppmuntra regioner, städer och samhällen att leda omställningen. Målet är att senast 2030 vara ett robust samhälle som klarar av att möta de klimatförändringar vi inte kan förhindra, dvs ett klimatresilient samhälle.

- Det känns väldigt bra att vi nu är en del av EU:s uppdrag om klimatanpassade regioner. Initiativet kommer att bli ett viktigt stöd i att samordna arbetet med klimatanpassning regionalt. Genom att gå med i initiativet öppnas även nya dörrar för samarbeten i Sverige och övriga Europa, säger landshövding Georg Andrén.

Genom att skriva under uppdraget kommer Länsstyrelsen att kunna nätverka, utbyta erfarenheter och ingå i nya samarbeten med andra EU-länder, men också i nationella samarbeten med andra myndigheter och regioner och inte minst med länsinvånarna i Värmland för att uppnå målen om klimatanpassning. Ett ökat samarbete bidrar till större möjligheter att samordna arbetet i länet med att rusta oss för de utmaningar som ett förändrat klimat ger.

EU-uppdraget kommer även att kunna bidra med ny kunskap och metoder för klimatriskbedömning, information om senaste forskningsresultaten samt stöd för att koppla exempel och forskningsresultat till lokala anpassningsplaner, färdplaner eller anpassningsvägar. Initiativet kommer även att ge Länsstyrelsen nya verktyg, goda exempel och praxis för att interagera och engagera länsinvånarna i klimatomställningen.

Eftersom klimatförändringarna påverkar olika regioner på olika sätt kommer EU:s uppdrag att samarbeta med ett brett utbud av regionala och lokala aktörer. Huvudmålet för EU:s uppdrag om anpassning till klimatförändringar är att stödja minst 150 europeiska regioner och samhällen mot klimattålighet senast 2030.

Kontakt