Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut, LBC WETAB, Sunne kommun

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Örebro län har den 9 november 2022 meddelat beslut i ärende angående tillstånd enligt miljöbalken till bergtäkt på fastigheterna Prästgård 1:18 och Prästgård 1:22 i Sunne kommun.

Beslutet finns tillgängligt på Miljö- och byggenheten (Kvarngatan 6, Sunne) i Sunne kommun till och med den 14 december 2022.

För att överklaga

Beslutet kan överklagas. För att överklaga ska brev om detta inkommit senast den 14 december 2022 till:

Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

eller orebro@lansstyrelsen.se

Ärendets diarienummer, 551-7687-2021, bör anges.

Kontakt