Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Drygt 1,2 miljoner kronor i krisstöd till värmländska fjäderfä-producenter

Kyckling som värmer sig i lampskenet.

Fjäderfä-producenter i Värmland har beviljats drygt 1,2 miljoner kronor i krisstöd. Detta efter att närmare 400 ansökningar om krisstöd från hela landet har hanterats.

Länsstyrelsen Östergötland fick i uppdrag att handlägga krisstödet för fjäderfäsektorn i hela Sverige. Krisstödet fick hög prioritet under sommaren. Totalt kom det in 393 ansökningar från företagare mellan juni och augusti.

Den 30 september hade alla inkomna ansökningar fått beslut av länsstyrelsen och utbetalning från Jordbruksverket. Totalt har drygt 277 miljoner kronor betalats ut till företagare i hela landet. Av 393 ansökningar fick 377 av dem bifall. I Värmland kom det in tre ansökningar om krisstöd och det har totalt beviljats 1 226 656 kronor.

Arbetet pågår även med handläggning av stöd inom andra animaliesektorer.

Antal inkomna ansökningar om krisstöd per län samt beviljade belopp.

Län

Antal inkomna

Totalt beviljat belopp

Blekinge län

22

15 850 105

Dalarnas län

4

1 057 683

Gotlands län

10

4 144 560

Gävleborgs län

3

1 038 545

Hallands län

30

16 394 718

Jämtlands län

2

216 226

Jönköpings län

10

1 856 634

Kalmar län

27

49 272 749

Kronobergs län

9

6 929 102

Norrbottens län

4

717 379

Skåne län

72

43 516 496

Stockholms län

5

637 625

Södermanlands län

18

18 494 946

Uppsala län

5

1 012 720

Värmlands län

3

1 226 656

Västerbottens län

4

1 351 011

Västernorrlands län

4

945 673

Västmanlands län

5

6 321 978

Västra Götalands län

56

42 470 979

Örebro län

15

12 861 542

Östergötlands län

85

50 864 452

Totalt

393

277 181 778


Kontakt