Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny länsstyrelserapport: Ska stötta kommunerna i arbetet med översiktsplaneringen

Länsstyrelsen Värmland har nyligen överlämnat ett planeringsunderlag till länets kommuner för att de, senast den 11 september 2024, ska kunna fatta beslut om en så kallad planeringsstrategi. Detta är ett nytt verktyg i arbetet med översiktsplaneringen.

För att göra kommuners plan- och byggprocesser mer effektiva så har reglerna för översiktsplaneringen förändrats. Ändringen i Plan-och Bygglagen (PBL) innebär bland annat att kommunerna i början av varje mandatperiod måste anta en så kallad planeringsstrategi för att översiktsplanen överhuvudtaget ska gälla.

Syftet med länsstyrelsens underlag är att kommunen ska kunna göra en bedömning om översiktsplanen är aktuell eller inte. Underlaget är också ett stöd för kommunerna vid framtagande av en ny översiktsplan.

- Med en aktuell översiktsplan effektiviseras och underlättas plan- och bygglovsprocessen vilket i sin tur kan minska kostnaderna och bidra till en öppen och demokratisk process, säger Jonas Meyerdahl, planhandläggare på Länsstyrelsen Värmland.

I och med de nya reglerna får länsstyrelsen en mer aktiv roll i uppföljningen av hur översiktsplaner genomförs. Länsstyrelsens underlag har tagits fram i samråd internt och med andra statliga myndigheter.

Kontakt