Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kammarrätten fastställer Länsstyrelsens beslut om omhändertagna nötkreatur

Länsstyrelsens logotyp på vit bakgrund

Kammarrätten i Göteborg har fastställt Länsstyrelsen Värmlands beslut om omhändertagandet av nötkreatur på en gård i Värmland. Även Länsstyrelsens beslut om djurförbud för djurhållaren har fastställts.

Det var i början av 2020 som Länsstyrelsen omhändertog ett stort antal nötkreatur på grund av omfattande och allvarliga brister i djurhållningen.

I juli 2021 upphävde Förvaltningsrätten Länsstyrelsens beslut och Länsstyrelsen valde då att överklaga domen till Kammarrätten.

Idag, 3 november 2022, kan vi konstatera att Kammarrätten fastställt Länsstyrelsens beslut.

- Det är bra att våra ärenden prövas i domstol emellanåt och jag är nöjd med att Kammarrätten kommit till samma slutsats som Länsstyrelsen. Det är en bekräftelse på att vi arbetar rättssäkert och i enlighet med praxis, säger Maria Hammarström, avdelningschef för landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen Värmland.

Kontakt