Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mat härifrån – Recept för vardag och krisberedskap

Årets Krisberedskapsvecka är igång. Temat är mat och i samband med invigningen på Stora torget i Karlstad under måndagen lanserades receptsamlingen Mat härifrån – Recept för vardag och krisberedskap.

- Vår förhoppning är att recepten ska bidra till inspiration i köket och ny kunskap om vikten av att ha en planering och ett lager med kriskost hemma och i de offentliga köken, säger Ylva Gustafsson, en av projektledarna bakom receptsamlingen och även processledare för livsmedelsstrategin i Värmland.

Mat härifrån – Recept för vardag och krisberedskap är resultatet av ett arbete som kopplar ihop målen för livsmedelsstrategin med totalförsvarets behov. I satsningen har det gjorts en inventering av vilka livsmedel som finns på marknaden idag och som uppfyller projektets valda krav på kriskost. Kraven är att kriskosten ska kunna lagras minst 90 dagar utan kyla samt att det är livsmedel från Sverige, helst närproducerad. Kockar från tre värmländska kommuner har skapat femton recept utifrån produkterna.

- Vi har utgått från en krissituation där samhällets alla funktioner har minskat till hälften. Det gäller el, vatten, transporter och elektroniska kommunikationer som till exempel internet. Att ha en planering och ett beredskapslager med kriskost är ett sätt att "köpa tid" vid en kris och minska sårbarheten och belastningen på samhället, säger projektledare Louise Rapphlin som arbetar med risk- och säkerhetsfrågor på Länsstyrelsen.

Receptsamlingen lanserades på Stora torget i Karlstad under öppningen av Krisberedskapsveckan. Landshövding Georg Andrén och Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör vid Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) invigde Krisberedskapsveckan och var samtidigt med och serverade hundra portioner som åskådare och förbipasserande bjöds på.

- Det är väldigt roligt att låta folk få provsmaka några av rätterna. Alla recepten i samlingen ska kunna serveras till vardags eftersom varorna i skafferiet behöver omsättas. En viktig insikt som jag tar med mig är hur få livsmedel som produceras i Sverige och som fungerar som kriskost vad gäller utbud och volym. För att minska sårbarheten behöver vi fortsätta odla, förädla och skapa efterfrågan av inhemska livsmedel och som fungerar som kriskost, både lokalt och nationellt, säger projektledare Ylva Gustafsson.

Receptsamlingen har tagits fram inom projektet Insatser för att uppfylla de nationella målen i livsmedelsstrategin som finansieras av Landsbygdsprogrammet. Bakom receptsamlingen står Länsstyrelsen Värmland i samarbete med Kils kommun, Kristinehamns kommun, Karlstads kommun, Räddningstjänsten i Karlstadsregionen, Livsmedelsverket och Nifa – branschföreningen för värmländska matföretag.

Mat härifrån - Recept för vardag och krisberedskap Länk till annan webbplats.

Krisberedskapsveckan

 

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss