Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

H.K.H. Prins Daniel besöker Värmland

Onsdag 21 september besöker H.K.H. Prins Daniel Värmland för att inspirera unga till entreprenörskap. Besöket arrangeras av Prins Daniels Fellowship som drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) med syfte att inspirera och stötta unga entreprenörer. Programmet i Värmland sker i samarbete med Karlstads universitet och Länsstyrelsen Värmland.

Besöket i Värmland inleds med gemensam lunch på Residenset som landshövding Georg Andrén står värd för. Därefter väntar ett besök på Karlstads universitet för inspirationsföreläsning. Prins Daniel tillsammans med entreprenörerna Sara Wimmercranz, Backing Minds och Jonas Tellander, Storytel, berättar om entreprenörskap och sina erfarenheter av att driva företag. Ett tjugotal studenter deltar sedan i rundabordssamtal med Prinsen och entreprenörerna för att få tips och feedback kring sina egna företagsidéer.

Program

14:30 – 15:45 Inspirationsföreläsning med H.K.H Prins Daniel, Sara Wimmercranz, Backing Minds och Jonas Tellander, Storytel. Moderator Julia Tollin.

16:00 – 16:45 Rundabordssamtal med studenter

16:45 – 16:55 Möjlighet för media att ställa frågor till Prins Daniel och entreprenörerna.

Media är välkomna att delta vid besöket på Karlstads universitet – anmälan till universitetsbesöket görs till per.andersson@iva.se. Observera att presslegitimation och ackreditering krävs.

Kontakt