Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Snart inleds älgjakten i Värmland

Älgjakten startar 8 oktober och pågår fram till 31 januari 2023. Jakttiden gäller alla älgförvaltningsområden i Värmland med undantag för Finnskogens älgförvaltningsområde där jakten startar 1 september och pågår fram till 23 september, för att sedan återupptas efter 14 dagar, dvs 8 oktober till 31 januari 2023.

Jakttiden på oregistrerad mark för älgkalv har en betydligt kortare jaktperiod då den pågår under fem dagar, från den 8 oktober till den 12 oktober, vilket gäller alla älgförvaltningsområden i Värmland förutom Finnskogens älgförvaltningsområde där jakttiden var redan i början av september.

Under jakten ska älgar som fälls rapporteras in till Länsstyrelsen och det sker bland annat via älgportalen Älgdata. Inrapporteringen behöver göras inom 14 dagar från att djuret har fällts.

Fällavgifter för jaktåret 2022/2023 är 600 kronor för vuxet djur och 100 kronor för kalv.

Länsstyrelsen har skickat ut information till länets alla älgförvaltningsgrupper och älgjaktsområden.

Om jakttider, fällavgifter, inrapportering, frågor och svar om älgjakten

Kontakt