Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hög tid att söka krisstöd – bara dagar kvar till ansökan stänger

Den 20 september är sista ansökningsdag för krisstöd till animalie- och växthussektorerna. Stöden för yrkesfisket kan sökas till 28 oktober.

Regeringen beslutade i våras om krisstöd till producenter inom fjäderfä- och animaliesektorn i jordbruket, växthusföretag och yrkesfiskare som drabbats av ökade kostnader till följd av kriget i Ukraina. Stödet till fjäderfäsektorn stängde 9 augusti. 20 september stänger nästa del som gäller stöd till animalie- och växthussektorerna.

Enligt Jordbruksverkets beräkningar har närmare 16 000 lantbrukare möjlighet att ta del av krisstöden. Krisstöden är till för den som haft ekonomisk påverkan på sin verksamhet till följd av det försämrade omvärldsläget. Det kan till exempel vara ökade kostnader för bränsle, utsäde och djurfoder. För att kunna få ta del av stöden ska produktion ha förekommit på företaget efter den 1 februari 2022.

– Vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att söka de här stöden så att de når ut till de livsmedelsproducenter som drabbats av ökade kostnader, säger Jenny Larsson, nationell kontaktperson på länsstyrelserna.

Hur mycket krisstöd sökande kan få går att läsa på Länsstyrelsens webbplats.

Krisstöd för animaliesektorn på Länsstyrelsen Värmland

Kontakt