Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Alsterälvens dag, lördag 27 augusti

Lördagen den 27 augusti anordnar Länsstyrelsen Värmland och Karlstad kommun Alsterälvens dag på Alsters herrgård, ett familjearrangemang med aktiviteter på tema djur, natur och kultur kring Alsterälven.

Besökarna får bland annat prova på att se under ytan med vattendrönare, fågelskådning, titta på småkryp i älven, ponnyridning, prova på att dyka och ta del av olika föreläsningar med mera.

– Människor har bott och verkat i området kring Alsterälven i tusentals år, och idag används det av många som en plats där du kan njuta av naturen. Att paddla, bada och grilla är bara några exempel på vad du kan göra i området. Genom arrangemanget vill vi att fler ska få möjlighet att upptäcka naturen, kulturen och fritidsaktiviteter i området kring Alsterälven, säger Henrik Wapen, handläggare vid Miljöanalys, Länsstyrelsen Värmland.

Arrangör av evenemanget är Länsstyrelsen Värmland och Karlstad kommun. Bifogat finns länk om arrangemanget, besökskarta över området samt bilder. Foton får användas med fotografens namn.

Dag: Lördag 27 augusti 2022
Tid: Klockan 11-17
Plats: Alsters herrgård, Karlstads kommun

Uppdatering och facit till tipspromenad

Stort tack till alla våra besökare och utställare som hjälpte till att göra den första upplagan av Alsterälvens dag till en riktig succé! För er som är nyfikna till svaren på tipspromenaden finns facit nedan.

Vuxenfrågor

 1. Ungefär hur många vattenkraftverk finns det i Värmland? Svar: 150 stycken.
 2. Vad betyder LOVA? Svar: Lokala vattenvårdsåtgärder
 3. Sverige har 10 nationella mål för friluftslivet – vilket av följande är INTE ett av dessa? Svar: Ett fritt och hållbart fiske
 4. Många säger att barn och vatten hör ihop, men hur gammal måste du vara för att få börja med dykning? Svar: 8 år
 5. Varför är det bra med polllinatörer som fjärilar och humlor? Svar: Vi får massor av goda bär, grönsaker och frukter att äta.
 6. Kräftpesten kom till Sverige 1907, och idag finns bara 600 bestånd med flodkräfta kvar. Hur många bestånd med flodkräfta tror man att det fanns innan 1907? Svar: 30 000
 7. Vilken fiskart blir till när en amerikansk bäckröding och öring parar sig? Svar: Tigeröring
 8. Karlstads kommun har valt ut 11 ansvarsarter som man riktar in sitt naturvårdsarbete lite extra på. En av dessa är grönskära, som trivs på betade strandängar. Vad är grönskära för typ av art? Svar: Växt
 9. Alsterälvens avrinningsområde är ungefär 390 kvadratkilometer stort (55 000 fotbollsplaner), hur många procent av Värmlands yta är det? Svar: 2 %
 10. På 1600-talet anlades flera järnbruk längs Alsterälven, där man använde sig av en stångjärnshammare som drevs av vattnet. En av dessa hammare finns kvar och sköts av hembygdsföreningen i området. Var ligger den? Svar: Vid sjön Gaperns utlopp
 11. I Karlstads kommun finns det 65 olika förekomster av vatten som sjöar och vattendrag – hur många sjöar finns det i Karlstad kommun? Svar: 25 stycken
 12. I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter per person och dygn, hur många liter av dessa går åt när du spolar i toaletten? Svar: 30 liter

Barnfrågor

 1. Vem av dessa djur bor inte i vattnet? Svar: Haren
 2. Vad får du inte göra i naturen? Svar: Gå på en åker
 3. Hur många kilo bajsar en häst på en dag? Svar: 30 kilo
 4. Vad äter kräftan helst om den får välja? Svar: Fisk
 5. Vad får man inte spola ner i toaletten? Svar: Tops
 6. Vad kan vi människor göra så att humlor och bin trivs och kan hitta mat? Svar: Plantera fler blommor
 7. Vad äter en utter? Svar: Kräftor, grodor och fisk
 8. Kan fiskar hoppa? Svar: Ja
 9. Hur många liter vatten använder en person i genomsnitt varje dag? Svar: Lika mycket som ett badkar
 10. Hur lång tid tar det för naturen att bryta ned ett tuggummi som spottats ut på marken? Svar: 20-25 år
 11. I Värmland finns det ett djur som heter grön sandödla. Hur gammal kan en grön sandödla bli? Svar: 19 år
 12. Vilket svenskt djur brukar kallas för "skogens konung"? Svar: Älg

Kontakt