Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utbrott av bisjukdomen amerikansk yngelröta

Resterna av en larv dras ut till en lång tråd.

Kliniska symptom på amerikansk yngelröta: man kan dra ut resterna av larven till en lång tråd. Foto: Marie-Louise Simonsson

Utbrott av bisjukdomen amerikansk yngelröta har konstaterats i två bigårdar i Jättendal i Gävleborgs län, en bigård i Kil, Värmlands län samt en bigård i Lindesberg i Örebro län. 

Smittutredningar pågår och har du bin i närheten så kan bitillsynsmannen kontakta dig. Jordbruksverket har beslutat om smittförklaring och infört skyddszoner, beslut och tillhörande kartor hittar du på Jordbruksverkets webbplats.

Jordbruksverkets kartor över över skydds och övervakningszoner med avseende på amerikansk yngelröta Länk till annan webbplats.

Amerikansk yngelröta

Den amerikanska yngelrötan orsakas av bakterien Paenibacillus larvae som angriper unga larver och på så sätt utplånar bisamhället. Bakterien är svårbekämpad. Infektionsläget i Sverige visar att sjukdomen kan hållas på en låg nivå med konsekventa övervaknings- och saneringsåtgärder.

Symtom på yngelröta

Tecken på yngelröta är att locken på cellerna sjunker in och blir mörkfärgade. Bina gör ofta hål och revor i locken under sina försök att avlägsna de döda larverna. Om locken avlägsnas från sjuka celler kan du se larvresterna som en brun, kletig massa. Denna kan du dra ut i ganska långa trådar med hjälp av en trästicka. Så småningom torkar larvmassan ihop till en tunn, knappt synlig, lite knottrig skorpa, som sitter hårt fast vid cellväggen. Det döda ynglet avger en karakteristisk, ganska motbjudande lukt, som kan sägas påminna om ruttet djurlim, fotsvett eller vissa ostsorter.

Misstänker du yngelröta?

Om du misstänker att du har yngelröta ska du omgående kontakta en bitillsynsman, det gäller även om du ska du flytta bin ut ur en skyddszon eller har frågor om smittutredningarna.

Länsstyrelsen Dalarna ansvarar för bitillsynen i Värmlands, Örebro, Gävleborgs och Dalarnas län.

Kontakt