Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Visselblåsarfunktion för missförhållanden inom bland annat miljöskydd och produktsäkerhet

Länsstyrelsen har inrättat en extern visselblåsarfunktion för att ta emot och hantera rapporter om missförhållanden inom områden som vår myndighet har ansvar för. Det gäller områdena produktsäkerhet/produktöverenstämmelse, miljöskydd samt förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Lagen utgår från EU:s nya visselblåsardirektiv och ger ett bättre skydd för visselblåsare och underlättar för den som vill rapportera missförhållanden. En av de största förändringarna med den nya lagen är att inte bara anställda och inhyrd arbetskraft omfattas av lagen, utan även exempelvis praktikanter, arbetssökande eller personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang fått uppgifter om missförhållanden

Rapporter kan lämnas muntligt eller skriftligt. Rapporteringen kan även göras anonymt.

På sidan Visselblåsning kan du läsa mer om den nya funktionen på Länsstyrelsen och om hur du gör en anmälan.

Kanal för visselblåsning och rapporter om missförhållanden

Kontakt