Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Har du sett violett guldvinge eller väddnätfjäril i Värmland?

Väddnätfjäril. Foto: Göran Vesslén.

Violett guldvinge och väddnätfjäril ingår i varsitt åtgärdsprogram för hotade arter. Har du sett någon av dessa arter? Länsstyrelsen tar emot tips på observationer med foto på fjärilen och information om plats.

Kunskapsläget för fjärilar är förhållandevis gott i Värmland. Det finns ändå en möjlighet att små populationer kan ha missats. Violett guldvinge och väddnätfjäril ingår i varsitt åtgärdsprogram för hotade arter som beslutats av Naturvårdsverket. Därför är det viktigt att känna till alla förekomster av arterna.

Om fjärilarna

Väddnätfjärilens vingar har en variabel nätteckning i orange och svart. Väddnätfjärilens vingspann är 33 – 46 millimeter. Arten flyger på fuktängar med ängsvädd i maj-juni, ibland även in i juli. Den har blivit mycket sällsynt på grund av utdikning, för intensivt bete och igenväxning. Med tanke på att arten finns i Örebro län nära gränsen till Värmland kan den möjligen finnas även i Värmland.

Violett guldvinge är en nätt liten fjäril. Vingspann är 22 – 26 millimeter. Violett guldvinge är lätt att förväxla med de tre vanligare arterna: violettkantad, mindre eller vitfläckig guldvinge. Den flyger på fuktig mark med god förekomst av ormrot och påträffas i maj-juni. På grund av ändrad markanvändning av gamla ängsmarker har arten blivit ovanligare. De senaste säkra fynden av arten i länet är från 1990-talet i närheten av Rännberg och Bastuknappen i Torsby kommun.

Lämna tips

Tips om troliga observationer tas emot av Länsstyrelsen och då med foto på fjärilen och information om plats. Kontakta oss i så fall på hotade.arter@lansstyrelsen.se.

Båda dessa fjärilsarter är fridlysta i Sverige, vilket innebär att det är förbjudet att döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar och det gäller alla levnadsstadier av arterna.

Sök förekomst eller rapportera fynd i Artportalen.

Sök fynd - Artportalen Länk till annan webbplats.

Mer information om arterna:

Violett guldvinge - Artbestämning från SLU Artdatabanken (artfakta.se) Länk till annan webbplats.

Väddnätfjäril - Artbestämning från SLU Artdatabanken (artfakta.se) Länk till annan webbplats.

Åtgärdsprogram för väddnätfjäril (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Åtgärdsprogram för violett guldvinge (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Violett guldvinge Foto: Dan Mangsbo

Kontakt