Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny fördelning av skyddsbehövande flyktingar från Ukraina mellan kommunerna i Värmland

Länsstyrelsens logotyp på vit bakgrund

Färre skyddsbehövande än tidigare beräknat kommer att tas emot i Värmland under året. Enligt det så kallade länstalet som Migrationsverket fastställt kommer 780 personer anvisas till länet mot tidigare 2 299. Länsstyrelsen Värmland har nu rapporterat in förslag om en ny fördelning av skyddsbehövande på kommunnivå.

I avvaktan på att ny lagstiftning, som ska reglera fördelningen mellan kommunerna, träder i kraft den 1 juli, har Migrationsverket fastställt en ny fördelning på länsnivå. Detta med anledning av att färre skyddsbehövande söker sig till Sverige än vad tidigare prognostiserats. Migrationsverket lämnade den 31 maj ett förslag till Regeringskansliet om att total 23 500 skyddsbehövande beräknas vara i behov av anvisning till en kommun under år 2022. Detta baseras på bedömningen att totalt 50 000 personer kommer att ansöka om tillfälligt skydd under året. Det nya länstalet för Värmland är 780 personer för 2022, att jämföra med länstalet om 2 299 som togs fram i slutet av april. De nya fördelningstalen ska gälla från den 1 juli i samband med att den nya lag som planeras i så fall träder i kraft.

Länsstyrelserna har fått uppdraget att utifrån föreslagna kommuntal föra dialog med respektive läns kommuner om en eventuell omfördelning. I Värmland har dialogprocessen med kommunerna främst gjorts via e-post, baserat på den överenskommelsen kommunerna gjorde om en fördelning av skyddsbehövande i april. Kommunerna fick möjlighet att ta ställning till om de fortsatt ställer sig bakom principen med den procentuella omfördelningen även för de nya kommuntalen, vilket samtliga kommuner i länet gjort.

- I likhet med hanteringen av nu gällande kommuntal, som fastställdes i april, har kommunerna hanterat den nya fördelningen med samma solidaritet och skyndsamhet. Detta trots att förordningar som ska reglera anvisningsförfarandet och ersättningen till kommunerna inte fastslagits, säger Maria Ekholm, Integrationsutvecklare vid Länsstyrelsen Värmland, och ansvarig för dialogprocessen med länets kommuner och Migrationsverket.

Fördelningen av skyddsbehövande mellan kommuner i Värmland 2022:

Kommun

Kommuntal

Arvika

133

Eda

23

Filipstad

0

Forshaga

32

Grums

17

Hagfors

38

Hammarö

59

Karlstad

227

Kil

36

Kristinehamn

51

Munkfors

12

Storfors

8

Sunne

44

Säffle

26

Torsby

37

Årjäng

37

Värmland

780

Kontakt