Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Cloud2Coast – Ett helhetssystem för klimatanpassning

Länsstyrelsen Värmland deltar i ett internationellt klimatanpass­ningsprojekt, C5a (Cluster for Cloud to Coast Climate Change Adaptation), som har utvecklat ett helhetssystem för klimatanpassning - Cloud2Coast. En webbsida som förklarar systemet är nu lanserad.

För att möta en framtida ökning av svåra översvämningar, där klimatförändringarna kommer att kräva mer hållbara, integrerade och multifunktionella lösningar, har C5a utvecklat ett helhetssystem för klimatanpassning. Systemet, som kallas Cloud2Coast approach, baseras på resultat från sju olika Nordsjöprojekt samt resultaten från sju internationella fallstudier. Länsstyrelsen Värmland drev en fallstudie kring Klarälven.

Nu finns helhetsystemet Cloud2Coast approach samlat på en ny webbplats som har utvecklas inom projektet. Där hittar du information om helhetsystemet, hur det används i praktiken och en användbar verktygslåda. Det finns också fakta om olika intressenter som har betydelse i helhetsystemet samt om de sju olika fallstudierna som varit en del i projektet C5a.

C5aCloud2Coast.eu Länk till annan webbplats.

Kontakt