Snöfall i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Yrkesväg Värmland 

Den 20 maj arrangerades avslutskonferens för projektet Yrkesväg Värmland. Projektet har pågått augusti 2020 – juni 2022. Utvärderingen av projektet visade på positiva resultat.

Totalt har 227 nyanlända och utrikes födda kvinnor och 139 nyanlända och utrikes födda män deltagit i projektet och utvärderingen visar att det nya arbetssättet har bidragit till ökad motivation, framtidstro och språkutveckling för målgrupperna. Av dem som hunnit slutföra sin utbildning inom ramen för projekttiden har 55 % gått direkt vidare till arbete.

Länsstyrelsen i Värmland har genomfört projektet tillsammans med Arvika, Filipstad, Hagfors, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Storfors och Säffle kommun, samt Region Värmland. Med samverkan i fokus har deltagande kommuner utvecklat en ny arbetslivsorienterad och yrkesinriktad utbildningsmodell inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen. En utbildningsmodell som är anpassad för utrikes födda och som blivit en brygga för målgruppen ut i arbetslivet eller till vidare studier.

Här kan du se projektets avslutskonferens: https://youtu.be/Goo_OfntK_4 Länk till annan webbplats.

https://www.lansstyrelsen.se/varmland/samhalle/social-hallbarhet/integration/yrkesvag-varmland.html Länk till annan webbplats.
https://www.facebook.com/yrkesvagvarmland Länk till annan webbplats.

Kontakt