Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fördelningen av skyddsbehövande flyktingar från Ukraina mellan kommuner i Värmlands län

Länsstyrelsens logotyp på vit bakgrund

Värmland har beredskap att under året ta emot 2 299 skyddsbehövande flyktingar från Ukraina enligt det så kallade länstalet som Migrationsverket fastslagit. Länsstyrelsen Värmland har nu rapporterat in förslag om fördelningen av skyddsbehövande på kommunnivå.

I avvaktan på att ny lagstiftning, som ska reglera fördelningen mellan kommunerna, träder i kraft den 1 juli har Migrationsverket fastställt en fördelning på länsnivå. Länsnivån har brutits ner till ett förslag om fördelningstal på kommunnivå. Fördelningen baseras på en uppskattning av hur många boendeplatser som behövs utifrån Migrationsverkets huvudscenario om att 76 000 personer kommer att söka skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet fram till halvårsskiftet.

Länsstyrelserna har fått uppdraget att utifrån föreslagna kommuntal föra dialog med respektive läns kommuner om en eventuell omfördelning. I Värmland har kommunerna getts möjlighet att lämna förslag till omfördelningar inom kommunkollektivet utifrån lokala förutsättningar. Länsstyrelsen har tagit dessa förslag i beaktande vid det slutgiltiga förslaget om fördelning på kommunnivå.

- Kommunerna har hanterat fördelningen på ett föredömligt och solidariskt sätt trots att processen gått snabbt. Dessutom saknas fortfarande en del svar på flera viktiga frågor som bland annat rör det praktiska mottagandet och ersättningar, vilket också varit en utmaning i processen, säger Elin Nystrand, Stabschef Länsstyrelsen Värmland och ansvarig för dialogprocessen med länets kommuner.

I samband med återrapporteringen till Migrationsverket om förslag till kommuntal för

skyddsbehövande har Länsstyrelsen framfört kommunernas synpunkter gällande bland annat ersättningsfrågan, och hur övergången mellan nuvarande system och den nya lagstiftningen kommer hanteras.

Fördelningen av skyddsbehövande mellan kommuner i Värmland 2022:

Kommun

Kommuntal

Arvika

227

Eda

80

Filipstad

0

Forshaga

105

Grums

63

Hagfors

123

Hammarö

187

Karlstad

681

Kil

118

Kristinehamn

163

Munkfors

46

Storfors

35

Sunne

143

Säffle

87

Torsby

121

Årjäng

120

Värmland

2 299

Kontakt