Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Värmland har nytt insynsråd

Länsstyrelsen Värmland har ett nytt insynsråd. Idag, fredag 22 april, hålls det första mötet med rådet.

- Länsstyrelsens insynsråd är oerhört viktigt när det gäller att hjälpa oss som myndighet att vara relevanta i Värmland. Rådets uppgifter är utöva insyn i vår verksamhet, men också att vara ett stöd för mig som myndighetschef när jag leder verksamheten. Det vilar ett stort ansvar på oss som länsstyrelse att skapa förutsättningar för kommuner, företag, organisationer och enskilda att verka för och leva i ett hållbart Värmland. Jag har stora förväntningar och förtroende för att insynsrådets medlemmar kommer att ge oss ett gott stöd i detta, säger landshövding Georg Andrén.

Länsstyrelsen Värmland är en enrådighetsmyndighet och det innebär att myndighetens chef, det vill säga landshövdingen, ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet direkt inför regeringen.

Insynsrådet ska företräda ett medborgerligt inflytande och att utöva det allmännas insyn. Rådet är ett stöd för landshövdingen och myndigheten. Varje ledamot förutsätts bidra med sin egen kompetens till ett aktivt och effektivt arbete och känna ansvar för uppgiften. Insynsrådet har inga beslutsbefogenheter.

I Insynsrådet vid Länsstyrelsen Värmland sitter representanter för näringslivet, politiken, forskningen och civilsamhället. Ledamöterna har tillsammans en bred kompetens som är viktig för utvecklingen i länet och som bidrar till Länsstyrelsens arbete.

Insynsrådet har normalt två möten under våren och två under hösten.

Ledamöter i Insynsrådet

Länsstyrelsens insynsråd består av åtta personer samt landshövdingen som är ordförande. Följande personer är ledamöter för Länsstyrelsen Värmland:

  • Daniel Bäckström, riksdagsledamot C
  • Monica Ekström, styrelseordförande Brottsofferjouren
  • Frida Johansson, verkställande direktör Handelskammaren Värmland
  • Per Kristensson, Professor vid Karlstads universitet
  • Fredrik Larsson, regionstyrelseordförande
  • Linda Larsson, kommunalråd Karlstads kommun
  • Lars Wirén, polisområdeschef Värmland.

Kontakt