Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya regler för stöd till publik laddinfrastruktur ger bättre möjligheter i hela landet

EU-kommissionen har infört nya regler om investeringsstöd till publik laddinfrastruktur för allmänheten. Förändringarna stärker Klimatklivets möjligheter att ge stöd till en tät och robust infrastruktur i hela landet. De innebär också att ansökningsprocessen görs om till ett anbudsförfarande.

De nya EU-reglerna om hur medlemsstater får ge investeringsstöd till publik ladd- och vätgasinfrastruktur (artikel 36a förordning nr 651/2014) påverkar bland annat Klimatklivet som är Sveriges främsta investeringsstöd för laddinfrastruktur.

- De nya reglerna innebär bättre möjligheter för Klimatklivet att fördela och bevilja investeringsstöd till publik laddinfrastruktur i den takt som behövs för att möta marknadens behov. Det ser vi som mycket positivt då det kan bidra till att växla upp utbyggnadstakten, säger Nanna Wikholm, enhetschef för transporter på Klimatklivet.

Exempel på laddinfrastruktur som efterfrågas idag, men som hittills byggts i för låg takt är snabbladdstationer för personbilar med en effekt på 150 kW eller mer och flera laddpunkter på samma plats.

- Förhoppningen är att de nya möjligheterna inom Klimatklivet kommer att generera ett mera heltäckande nätverk av publika laddningsstationer med högre effekt för snabbare laddning. En ökad utbyggnadstakt av strategiskt placerad publik laddinfrastruktur är viktigt för den regionala utvecklingen i Värmland, säger Pernilla Gälldin, processledare regional utveckling på Länsstyrelsen Värmland.

För att öka utbyggnadstakten har Naturvårdsverket också lämnat ett förslag till Regeringen om ökade stödnivåer för investeringar i publik laddinfrastruktur.

En följd av regelförändringarna är att Naturvårdsverket ändrar ansökningsprocessen. De aktörer som vill bygga publika laddstationer kommer få möjlighet att lämna anbud om att bygga på olika platser ute i landet. Anbuden som gäller samma plats kommer därefter att ställas i konkurrens mot varandra och de mest kostnadseffektiva laddstationerna kommer att få stöd.

Fakta om Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Naturvårdsverket har i uppdrag att hantera stödet och för 2022 finns utökade medel att dela ut.

Investeringsstöd från Klimatklivet ges först och främst till de åtgärder som ger störst, varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona. Sedan starten 2015 har Klimatklivet fördelat 8 miljarder kronor till företag, organisationer och kommuner som ansökt om stöd för klimatinvesteringar. Tillsammans med övrig finansiering har totalt 17,8 miljarder kronor investerats för att minska utsläppen. Stöd ges till både stora och små åtgärder i hela landet. Det största projektet har fått 210 miljoner kronor i stöd. Under 2022 kan Klimatklivet bevilja upp emot 2,8 miljarder kronor i stöd.

Anbud för publik laddinfrastruktur ska lämnas in 23 maj –7 juni. Ansökningsperioden för övriga åtgärder i Klimatklivet är öppen 3–18 maj.

Mer information

> Klimatklivets webb Länk till annan webbplats.

Kontakt