Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen följer den säkerhetspolitiska utvecklingen

Med anledning av Rysslands pågående invasion av Ukraina följer Länsstyrelsen den säkerhetspolitiska händelseutvecklingen och med särskilt fokus på hur den kan påverka Värmland.

Vi har en god samverkan i Värmland, som stärkts ytterligare under pandemihanteringen. Vi är, tillsammans med övriga aktörer i länet, beredda att vidta de åtgärder som behövs om Värmland skulle påverkas av situationen, säger beredskapsdirektör Leif Gustavsson.

Information från Migrationsverket

Här finns den samlade information som finns på Migrationsverkets webb. Där hittar en även frågor och svar om situationen i Ukraina.

Infor­ma­tion med anled­ning av situ­a­tionen i Ukraina Länk till annan webbplats.

Infor­ma­tion regar­ding the situ­a­tion in Ukraine Länk till annan webbplats.

Information från Jordbruksverket och SVA

Frågor som rör hantering av djur som kommer till Sverige från Ukraina hanteras av Jordbruksverket.

Ta in hundar och andra djur från Ukraina Länk till annan webbplats.

Statens veterinärmedicinska anstalt informerar Länk till annan webbplats.

Information från Folkhälsomyndigheten

På denna sida finns översatt material och information till regioner och andra aktörer som möter flyktingar från Ukraina.

Information med anledning av rådande situation i Ukraina Länk till annan webbplats.

Goda råd

Här finns information om vad du som privatperson kan tänka på i och med det säkerhetspolitiska läget. Det finns även råd till myndigheter och företag.

Privatpersoner Länk till annan webbplats.

Vad kan myndigheter och företag göra? (msb.se) Länk till annan webbplats.

Viktigt med källkritik

Det är också extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.

Om källkritik hos Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Om sociala medier i kriser hos Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Stöd vid oro

Alla reagerar olika i oroliga tider. Barn och unga är särskilt utsatta. Det är viktigt att vi inte lämnas ensamma med vår oro.

Mer om stöd vid oro och den hjälp samhället erbjuder på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Mer om hur du som vuxen kan prata med barn som är oroliga för omvärldsläget på Försvarsmaktens webbplats Länk till annan webbplats.

Skyddsrum

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. På Myndigheten för samhällskydd och beredskaps webbplats får du veta mer om var de finns, hur de fungerar och vem som ansvarar för dem.

Frågor och svar om skyddsrum på MSB:s webb Länk till annan webbplats.

Jodtabletter

Flera länsstyrelser får just nu många frågor om jodtabletter. Vid en eventuell händelse på ett kärnkraftverk i Ukraina med utsläpp av radioaktiv jod finns det ingen anledning att ta jodtabletter i Sverige. För mer information hänvisas till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Frågor och svar med anledning av händelserna i Ukraina hos Strålsäkerhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Försvarsmakten

Försvarsmakten följer händelseutvecklingen Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen stödjer och sammanhåller

Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig på den regionala nivån och har därför en sammanhållande och stödjande roll inom krisberedskap och civilt försvar i länet.

Länsstyrelsens roll i kris och beredskap

Kontakt