Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Signering - miljööverenskommelser

Tisdag 22 februari signerades den andra omgången av miljööverenskommelser. Miljööverenskommelsen är ett frivilligt ställningstagande där länets aktörer väljer områden att prioritera och samverka kring under perioden 2022–2025.

Den här omgången tecknade 15 kommuner, Region Värmland och Visit Värmland överenskommelser. Tillsammans bidrar de till att uppnå flera av de nationella miljömålen samt de globala hållbarhetsmålen. Länsstyrelsen kommer att samordna åtgärdsarbetet.

Under mötet presenterade tre av de deltagande kommunerna goda exempel från miljööverenskommelserna från perioden 2018-2020:

På en given signal från Landshövding Georg Andrén signerade han och Åsa Hååkman Eriksson, kommunstyrelsernas ordförande för Filipstads kommun, miljööverenskommelserna på plats. Övriga deltagare signerade sina miljööverenskommelser samtidgt - fast på länk.

Dagen till ära var även Maria Westerberg, Vildhjärta, inbjuden och höll ett inspirationsföredrag i vilket hon stack ut hakan och påtalade vikten av satsa hårt - inga tomma löften. Vi måste agera här och nu, var Marias budskap. Därefter hölls en dialog mellan Georg Andrén och Åsa Hååkman Eriksson om varför Filipstads kommun valt att ingå en överenskommelse och vad de tror att det kan få för effekter på miljöarbetet i länet.

Nu fortsätter arbetet och Länsstyrelsen kommer att samordna åtgärdsarbetet med arbetsgrupper, kunskapsutbyte samt kompetenshöjande aktiviteter.

> Miljööverenskommelser i Värmland


Kontakt