Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Riskhanteringsplan 2021

Hamnvy Karlstad

Länsstyrelsen Värmland har beslutat riskhanteringsplanen för översvämningsrisker i delar av Karlstad och Hammarö kommuner.

Länsstyrelsen Värmland har utarbetat en riskhanteringsplan i enlighet med EU:s översvämningsdirektiv som behandlar översvämning från Klarälven och Vänern i delar av Karlstad och Hammarö kommuner.

Länsstyrelsen bedömer att:

  • Översvämningsrisken generellt sett är större för Klarälven än för Vänern.
  • De mest extrema översvämningarna (med mycket låg sannolikhet) som helhet skulle medföra katastrofala följder.
  • Det blir mycket allvarliga regionala problem för flera samhällsfunktioner samt för boende vid höga flöden i Klarälven eller vid mycket höga nivåer i Vänern.
  • Det blir allvarliga regionala framkomlighetsproblem vid höga flöden i Klarälven eller vid mycket höga nivåer i Vänern.
  • Även översvämningar till följd av skyfall måste beaktas för att uppnå en mer balanserad riskhantering.

Implementeringen av föreslagna åtgärder kommer att öka skyddet av samhällsviktig verksamhet. Planen med dess beskrivning av risker och åtgärder innehåller både ny kunskap och sådant som de berörda kommunerna redan känner till och arbetar med.

Läs hela riskhanteringsplanen Länk till annan webbplats..

Kontakt