Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

94 miljoner kronor till Värmland genom Klimatklivet

Satsningar i Värmland på ny förädlingsteknik, två nya tankstationer för vätgas och en ny tankstation för biogas tilldelas totalt 94 miljoner kronor genom Klimatklivet. Det är ett statligt investeringsstöd som delas ut till regionala och lokala satsningar med syfte att minska utsläppen av koldioxid och andra gaser. Ansökningarna till Klimatklivet hanteras av Länsstyrelsen som samordnar det regionala energi- och klimatarbetet.

- Fantastiskt kul att Värmland kliver fram och får ta del av så stora klimatinvesteringar genom Klimatklivet. Det gör att vi kan öka takten i den gröna omställningen. Satsningarna bidrar till stor klimatnytta och går helt i linje med det regionala energi- och klimatarbetet som sker i samverkan med flera aktörer i länet. Ett exempel är transportsektorn som utifrån de nya satsningarna på tankstationer med förnybara drivmedel får ökade möjligheter att ställa om till hållbara alternativ, säger landshövding Georg Andrén.

Under år 2021 har Länsstyrelsen Värmland fått in 93 ansökningar från näringsidkare och andra verksamhetsutövare som vill investera i klimateffektiva lösningar i Värmland. Det stora antalet ansökningar visar att Klimatklivet är ett attraktivt stöd i omställningsarbetet i länet. Det är Naturvårdsverket som fattar beslut om vilka som får investeringsstöd. I den senaste beslutsomgången har ytterligare ansökningar i Värmland beviljats statliga pengar genom Klimatklivet:

  • Karlstadsföretaget Mewab AB förädlar restprodukter från industrin och får 54,6 miljoner kronor i stöd för att producera biokol som ska ersätta torv i jordprodukter. Företaget ska även införa en komposteringsmetod som minskar utsläppen av metangas.
  • Företaget REH2 tilldelas 29,6 miljoner kronor i satsningen på två nya vätgastankstationer för grön vätgas i Värmland. Med en egen elektrolysör ska stationerna producera vätgasen på plats. Stationerna kommer även kunna byggas ut vid ökad efterfrågan på vätgas.
  • Företaget Gasum AB har ett rikstäckande nätverk av tankstationer för biogas och har nu beviljats stöd från Klimatklivet med 9,8 miljoner kronor för en biogastankstation i Värmland. Tankstationen kommer primärt att försörjas med biogas från Gasums egna produktionsanläggningar.

- De satsningar som nu sker med stöd av Klimatklivet får betydelsefulla effekter för länets klimatarbete eftersom de både långsiktigt och effektivt minskar utsläppen av klimatpåverkande gaser. Klimatklivet är en del i genomförandet av Värmlands energi- och klimatstrategi säger Kristina Rebane, projektledare inom energi- och klimat på Länsstyrelsen Värmland.

Kontakt