Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny gemensam webbplats för den regionala miljöövervakningen

Bild: Mostphotos

Vad gör länsstyrelserna för att övervaka miljötillståndet? Den 7 december lanseras en ny webbplats för den regionala miljöövervakningen. Här kan du ta del av resultat och bakgrundsfakta från såväl övervakning av enskilda arter och ämnen i naturen som breda undersökningar av landskap och naturtyper samt vatten- och luftkvalitet.

Webbplatsen Regional miljöövervakning Länk till annan webbplats.

Miljöövervakning genomförs runt om i landet och samordnas ofta i gemensamma delprogram, just nu finns över 40 sådana regionala samarbeten. De regionala programmen kan även förtäta nationella övervakningsprogram och då sker samarbetet främst med Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten, men även med andra myndigheter och organisationer.

Alla län har beslutat om nya regionala miljöövervakningsprogram för perioden 2021 - 2026.

Värmlands regionala miljöövervakningsprogram Länk till annan webbplats.

Kontakt