Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Antibiotikavecka 18-24 november

Illustration av hur antibiotikan effekt avtar

Antibiotikans kraft är hotad. Felaktig och överdriven användning av antibiotika har fått resistenta bakterier att spridas snabbt i världen. Om vi inte bromsar utvecklingen kan vanliga sjukdomar som lunginflammation, bli omöjliga att bota.

För att lyckas krävs en global kraftansträngning inom hälso- och sjukvård, djurhälsa, forskning, livsmedelsproduktion och miljöteknik. Varje liten insats påverkar i rätt riktning.

"Sprid medvetenhet, stoppa motstånd" är ledorden i arbetet för att bevara antibiotikans effekt. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) och Världshälsoorganisationen WHO samarbetar i World Antimicrobial Awareness Week som pågår under 18-24 november. Man vill sprida kunskap om att vi måste minska antibiotikaförbrukningen och att vi därmed kan minska resistensutvecklingen.

Vad kan samhället göra?

 • Minska den onödiga användningen.
 • Ha koll på utvecklingen av resistens.
 • Förebygga infektioner och smittspridning.
 • Minska utsläppen i miljön.
 • Forska och utveckla kunskap och läkemedel.

Vad kan du göra?

 • Använd inte antibiotika i onödan.
 • Använd inte överbliven antibiotika.
 • Lämna in överbliven antibiotika på apoteket.
 • Sprid kunskap.
 • Skydda dig själv och andra från smitta, för att undvika följdsjukdomar som kräver antibiotika.
  • Tvätta händerna.
  • Följ vaccinationsprogram.

Skydda Antibiotikan (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats.
World Antimicrobial Awareness Week 2021 (Världshälsoorganisationen) Länk till annan webbplats.

Kontakt