Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fördelningen av nyanlända mellan kommuner i Värmlands län 2022

Länsstyrelsen Värmland har nu fattat beslut om fördelningen av mottagandet mellan länets kommuner. Nästa år kommer 246 nyanlända personer att tas emot i Värmland, det beslutade regeringen i slutet av september då de så kallade länstalen fastställdes.

Totalt 7 500 nyanlända kommer att omfattas av fördelningen till landets kommuner under 2022. Av det totala antalet ska 246 mottas i Värmlands 16 kommuner. Länsstyrelsens beslut om fördelning av nyanlända görs med stöd av bosättningslagen, som syftar till en jämnare fördelning av mottagandet mellan kommuner samt att nyanlända män, kvinnor och barn snabbare ska kunna integreras i samhället, skolan och på arbetsmarknaden. Innan länsstyrelsen fattar beslut sker samråd med länets kommuner som har möjlighet att yttra sig.

- Mottagandet i Värmland har under senare år till stor del bestått av kvotflyktingar, något som förstärkts under pandemin. I jämförelse med tidigare år så har antalet kvinnor och barn som bosätts i länet ökat. Idag är närmare hälften av de som tas emot barn och unga, säger integrationsutvecklare Sofia Olsson, Länsstyrelsen Värmland.

Utöver de personer som kommunerna tar emot bedömer Migrationsverket att ungefär 133 personer bosätter sig på egen hand i länet under 2022. Det totala mottagandet i länet beräknas enligt Migrationsverkets prognos uppgå till 379 personer.

Fördelningen av nyanlända mellan kommuner i Värmland 2022:

Kommun

Kommuntal 2022

Arvika

26

Eda

9

Filipstad

0

Forshaga

14

Grums

10

Hagfors

14

Hammarö

24

Karlstad

80

Kil

14

Kristinehamn

14

Munkfors

2

Storfors

2

Sunne

10

Säffle

3

Torsby

14

Årjäng

10

Värmland

246

Kontakt