Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Covid-19-lagen och serveringslagen förlängs

logotyp: Länsstyrelsen i dalarnas län

Igår, den 22 september 2021, beslutade riksdagen att förlänga lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till den sista januari 2022. Detta för att ha en fortsatt beredskap för att kunna sätta in träffsäkra åtgärder för att bekämpa covid-19 om smittläget förändras eller försämras.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten bedömer att pandemin utvecklas i rätt riktning, vilket möjliggör att fler restriktioner kan lättas. Den 29 september införs steg 4 i regeringens plan för hur de råd och restriktioner som har införts med anledning av covid-19-pandemin ska anpassas och avvecklas.

Trots ett förbättrat läge pågår pandemin fortfarande och smittläget kan ändras snabbt. Regeringen anser att det är viktigt att det finns en fortsatt beredskap för hanteringen av pandemin, där både covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder inrymmer träffsäkra verktyg att använda vid eventuell uppblossande smittspridning. Därför har riksdagen beslutat att förlänga lagarna till sista januari. Regeringen ska senast den 12 november redogöra för riksdagen vad som gjorts med anledning av lagarna och vad regeringen anser om lagarnas fortsatta giltighetstid. Socialutskottet kan föreslå att upphäva lagarna till riksdagen om de anser att det inte finns skäl att lagarna ska fortsätta gälla.

Vad innebär förlängningarna?

Förlängningen av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen innebär att riksdagen fortsatt ger regeringen rätt att tillfälligt besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som är möjligt genom annan lagstiftning.

Verksamhetsutövare är enligt covid-19-lagen skyldiga att förhindra smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. I likhet måste den som driver ett serveringsställe vidta smittskyddsåtgärder enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, exempelvis genom att se till att lokaler utformas på ett sätt så att trängsel undviks.

Lagarna gör det möjligt att, vid behov, införa effektiva och träffsäkra regler, anpassade efter hur olika verksamheter ser ut i syfte att förhindra smittspridning av covid-19 viruset.

Ta del av beslutet på riksdagens webbplats

Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Länk till annan webbplats.

Om Länsstyrelsens tillsynsuppdrag enligt den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) i Sverige. Lagen är tidsbegränsad och gäller till utgången av januari 2022. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen utövar tillsyn över förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av den tillfälliga covid-19-lagen.

Läs mer om Länsstyrelsens tillsynsuppdrag och vilka verksamheter som omfattas av covid-19-lagen.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Om Länsstyrelsens uppdrag kring smittskydd på serveringsställen

Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i kraft den 1 juli 2020. Även den lagen är tidsbegränsad och gäller till utgången av januari 2022. Enligt lagen ansvarar den som driver ett serveringsställe för att vidta smittskyddsåtgärder, exempelvis genom att se till att lokaler utformas på ett sätt så att trängsel undviks. Kommunerna ansvarar för tillsyn enligt lagen med Länsstyrelsen som vägledande myndighet.

Mer om smittskydd på serveringsställen

Kontakt