Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny statistik visar att jämställdheten i Värmland långsamt blir bättre

På måndagen släpptes statistiksammanställningen På tal om kvinnor och män 2021. Den visar att jämställdheten i Värmland långsamt blir bättre inom vissa områden, men står stilla inom andra.

Vartannat år sedan 2004 tar Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland fram På tal om kvinnor och män, en sammanställning av könsuppdelad statistik som ger en bild av jämställdhetens utveckling i Värmland. Idag släpps 2021 års upplaga som visar att utvecklingen går framåt men långsamt.

– Det är frustrerande! Vi är egentligen överens om att alla ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden i livet. Ändå visar statistiken att så inte alltid är fallet. Vi säger en sak och gör en annan. Och det förlorar vi alla på, både som individer och län, säger Landshövding i Värmland Georg Andrén.

Långsam utveckling
På tal om kvinnor och män innehåller statistik i olika kategorier som makt och inflytande, inkomst, utbildning, barn och familjeliv, hälsa samt våld. Statistiken visar att om vi fortsätter i den här takten kommer det ta 31 år innan löneglappet mellan kvinnor och män stängs. När det kommer till utbildnings- och yrkesval väljer kvinnor och män olika. Och kvinnor lägger fortfarande mer tid på att ta hand om barn och det obetalda hemarbetet.

– Länsstyrelsen och Region Värmland genomför åtgärder tillsammans och på egen hand för att öka jämställdheten. Det är en fråga som berör individer såväl som regionens utveckling. Det är även en demokratifråga. Därför prioriteras arbetet högt och det satsas stora resurser, säger Stina Höök, ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Värmland.

– Statistiken i På tal om kvinnor och män är ett underlag för att skapa medvetenhet och vilja till förändring. Resultatet visar att arbetet måste fortsätta, säger Katarina Jakobsson, särskilt sakkunnig jämställdhet på Länsstyrelsen Värmland.

AHA Värmland
Statistik i stora mängder kan vara svårt att ta till sig, därför finns även AHA Värmland som är en webbplats där ett urval av statistiken presenteras på ett lite tydligare och mer lekfullt sätt.

– AHA Värmland är användbar för alla, men riktar sig främst till ungdomar. De är framtiden och därför är det viktigt att de är medvetna om hur det ligger till med jämställdheten. För att ta reda på vilka jämställdhetsfrågor ungdomar tycker är viktigast genomförs en återkommande enkätundersökning med start nästa år på gymnasieskolor runt om i Värmland. Vi ska även göra en handledning för att hjälpa lärare använda sig av statistiken i skolundervisningen på gymnasiet, säger Marianne Nilsson, jämställdhetsstrateg i Region Värmland.

Ta del av statistiken och läs mer om AHA Värmland på: AHA Värmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt