• Eldningsförbud i Värmlands län

    Länsstyrelsen har fattat beslut om eldningsförbud i hela Värmland. Förbudet gäller från och med onsdag 7 juni klockan 12.00 och tills vidare. There is a fire ban in Värmland County from 12 pm on June 7th 2023. The ban is valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Norge har kopplat på fiber från Sverige

Värmland firar demokratin 100 år med demokrativecka 20-27 september 2021

Både Värmland och Innlandet i Norge är glesbygdsområden. I Innlandet har inte alla invånare tillgång till bredband, speciellt inte i gränsområdet till Sverige. I EU-projektet CORA samarbetar Torsby kommun och Länsstyrelsen Värmland med Grue kommune och Innlandet fylkeskommune, Norge i en pilot där en bredbandslösning mellan de två länderna nu har realiserats.

Interreg Nordsjöprojektet CORA handlar bland annat om att förse landsbygdsområden med digital infrastruktur. I piloten som bedrivs inom projektet har Torsby kommun dragit en fiberkabel i sjön Röjden fram till norska gränsen som nu hotell Finnskogstoppen i Grue kommune har kopplat på och fått tillgång till bredband och bredbandstjänster från Sverige.

- Vi är jätteglada att vi kan hjälpa Norge att få bredband från Sverige och hoppas att den här fiberanslutningen ska underlätta för norska hushåll och företag längs gränsen. Här är det långa avstånd till närmaste norska samhälle med fiber och det är just i glesbygd det finns störst behov av en säker internetuppkoppling för att kunna bo kvar och för företag att fortsätta bedriva sin verksamhet, säger Cecilia Sjödén, projektledare, Torsby kommun.

En av lärdomarna är att det inte finns några större juridiska begränsningar för att bygga fiberbredband över en EU-gräns, vilket kan fungera som en dörröppnare för kommuner i Sverige och Norge, liksom för andra grannländer i Europa att etablera liknande lösningar.

Gott samarbete över gränsen

I projektet har dessutom en pilot för att öka den digitala inkluderingen bland den äldre befolkningen genomförts i både Värmland och Innlandet, där ungdomar hjälpte äldre att använda digitala verktyg. Arbetet har även bidragit positivt till den långvariga traditionen av samarbete mellan Värmland och Innlandet, vilket både svenska och norska representanter betonar värdet av, särskilt i en tid då samarbetet över gränsen har varit begränsat på grund av Covid-19-pandemin.

- Jag brinner för samarbete och få samverkan över gränserna att fungera. Speciellt nu när gränsen har stängts, så är projektet och piloterna något positivt för båda länderna - något som har fungerat bra trots Corona, säger Cecilia.

- Vi har alltid haft ett bra samarbete med svenskarna. Inom området digital infrastruktur har det nu blivit ett närmare samarbete. Värmland och Torsby kommun har kunskap som vi har kunnat lära oss av, både när det gäller fiber och mer digitala sessioner, säger Haakon Gjems, näringsrådgivare i Grue kommune

I en nyss framtagen rapport om de svenska och norska piloterna finns mer information om arbetet.

Läs rapporten här Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Interreg Nordsjöprojektet CORA (Connecting Remote Areas with digital infrastructure and services) handlar bland annat om att förse landsbygdsområden med digital infrastruktur. 18 partners från 7 olika länder deltar.

Från Sverige: Torsby kommun och Länsstyrelsen Värmland.

Från Norge: Grue kommune, Kongsvinger kommune, Eidskog kommune och Innlandet fylkeskommune.

Läs mer om projektet CORA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt