Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om licensjakt efter björn i Värmlands län 2021

Björn i kvällssol. Liz Hansson

Länsstyrelsen har den 10 juni beslutat om licensjakt efter björn i Värmlands län. Jakten omfattar högst tre björnar, varav högst en hona. Jakten får bedrivas från och med den 21 augusti 2021 till dess att jakten avlyses, dock längst till och med den 15 oktober 2021.

Högst tre björnar får fällas i hela Värmlands län. Högst en björnhona får fällas och om det fälls en hona avlyses jakten. Samtliga björnar, med undantag för björnhona som åtföljs av ungar, samt ungar som följer björnhona (oavsett ungarnas ålder), får fällas. Länsstyrelsen rekommenderar att inte fälla årsunge.

Syftet med denna begränsade och strängt kontrollerade licensjakt är att bidra till en bättre samexistens mellan människa och björn i Värmlands län. Tidigare genomförda licensjakter i Värmland bedöms också ha medfört positiva effekter på acceptansen för björn.

I den nationella förvaltningsplanen för björn bedömer Naturvårdsverket att licensjakt är en effektiv, kontrollerbar och hållbar del av björnförvaltning om den sker i en begränsad omfattning. Licensjakt kan tillsammans med andra åtgärder som bidrag och ersättningar för skador samt samråd och information, bidra till att minska konflikter mellan människa och björn. När inventeringar visar att stammen ligger över det nationella referensvärdet kan licensjakt utgöra en av flera åtgärder i förvaltningen för att minska risken för negativa socioekonomiska konsekvenser.

Länsstyrelsen bedömer att ett uttag av tre björnar ihop med en honkvot om max en fälld hona vid denna licensjakt är en begränsad omfattning i förhållande till björnstammens storlek.

Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn 2021 tar även hänsyn till de riktlinjer som tagits fram av Viltförvaltningsdelegationen i Värmlands län och som återfinns i länets förvaltningsplan för stora rovdjur.

Beslut

Den som deltar i jakten är skyldig att följa villkoren i detta beslut. Villkoren är till för att säkerställa att jakten bedrivs selektivt och under strängt kontrollerade förhållanden.

Beslut licensjakt björn i Värmlands län 2021 (PDF) Pdf.

Beslutsdokumentet innehåller även bilagor:

  1. Hur man överklagar
  2. Villkor vid licensjakt efter björn med hjälp av åtel
  3. Blankett: Anmälan om åtel
  4. Blankett: Rapportering av åteljakt
  5. Lathund för dig som deltar i licensjakt på björn i Värmlands län 2021

Relaterat

Djur - Jakt och vilt - Stora rovdjur - Björn - Jakt på björn

Kontakt

Viltförvaltning Värmland

Vilttelefon

Telefontider: Måndag - Fredag kl. 09:00 - 12:00
Telefon: 010-224 71 40

Viltmejl
Du kan även kontakta oss via vår viltmejl.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss