Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Värmland firar demokratin 100 år med gemensam demokrativecka 20-27 september 2021!

Värmland firar demokratin 100 år med demokrativecka 20-27 september 2021

Sveriges demokrati fyller 100 år 2021 och i Värmland har länets 16 kommuner, Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland gått samman och firar med en gemensam demokrativecka i september.

- Jag är väldigt nöjd med att vi gör den här gemensamma kraftsamlingen i Värmland, det visar att vi tar demokratifrågorna på allvar. Vi ser detta som starten på ett långsiktigt arbete som behöver ske på bred front. Demokratin behöver försvaras varje dag, och det gör vi bäst genom att lyssna på kvinnor och män, flickor och pojkar och skapa goda förutsättningar för delaktighet och ett respektfullt samtal, säger landshövding Georg Andrén.

Just nu pågår planeringen för ett digitalt demokratiprogram med fokus på seminarier och samtal, fortbildning och fördjupning, men också besök av demokratistuga och andra aktiviteter som planeras runt om i länet under vecka 38. Länsstyrelsen samordnar programmet.

- Vi vill skapa ett program som ska uppmuntra till ökad kunskap, engagemang och eftertanke om demokrati och mänskliga rättigheter. Vi lever i en orolig tid där både samtalet och lyssnandet kring demokratifrågor känns oerhört angeläget, säger utvecklingsledare Beatrice Högå, som samordnar arbetet från länsstyrelsens sida.

Varje dag under vecka 38 kommer det att arrangeras lunchsamtal, bland annat om val och väljarbeteende med förstagångsväljare, om kulturens roll för demokratin och om extremism och demokrati med Agera Värmland. Lunchsamtalen och andra arrangemang spelas in och sänds så att länets invånare kan ta del av samtalen. Programmet uppdateras via: www.demokrativarmland.se Länk till annan webbplats.

I oktober 2020 skrev länets 16 kommuner, Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland under det nationella initiativet Deklaration för en stark demokrati. Satsningen på en gemensam demokrativecka är ett av åtagandena i deklarationerna. Under demokrativeckan kommer även Demokratistugan som är på turné runt om i landet att besöka Karlstad. Demokratistugan kommer att ingå i programmet och vi vill särskilt tipsa skolor att ta del av besöket.

- Det känns väldigt bra att vi gör det här tillsammans! Vi både vill och hoppas att fler aktörer runt om i länet, idéburna organisationer, kulturbärare, föreningsliv och näringsliv vill vara med i satsningen, hör gärna av er, säger Beatrice Högå.

Kontakt