• Eldningsförbud i Värmlands län

    Länsstyrelsen har fattat beslut om eldningsförbud i hela Värmland. Förbudet gäller från och med onsdag 7 juni klockan 12.00 och tills vidare. There is a fire ban in Värmland County from 12 pm on June 7th 2023. The ban is valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi inventerar kontinuitetsskogar i Värmlands län

Under sommaren 2021 kommer Länsstyrelsen att inventera naturvärden i länets skogar med syfte att få en tydligare bild av förekomsten av naturvårdsintressant skog.

Denna kunskap ska sedan ligga till grund för att avgöra vilka områden som bör prioriteras i vårt uppdrag från riksdagen att skydda biologiskt värdefulla skogar på ett effektivt sätt. Inventeringen kommer att beröra hela länet.

Kontinuitetsskog, eller k-skog som det kan uttryckas, är skog som varit kontinuerligt trädbevuxen sedan mycket lång tid.

Kontakt